Makhadiyah

Pondok Pesantren Al Fath

Kegiatan belajar mengajar dengan metode pesantren salafiyah, sebagaimana yang telah diwariskan para ulama salaf yang diasimilasikan dengan budaya jawa banten dengan tetap menjaga kemurnian ajaran ahlusunah waljamaah. Dibagi dalam bebearpa tingkat kelas madrosah selain ta’lim tambahan diluar kelas.

Materi untuk masing-masing tingkatan

I’DADALAWALAL WUSTHOAL ‘ULYA
JURUMIYAHAWAMILIMRITIALFIYAH
SURAT YASINJURUMIYAHNAZMUL MAKSUDMATAN ZUBAD
SURAT WAQIAHTASRIFANMULHATUL ‘AROBYQOWAIDUL ‘IROBY
SURAT ALMULKMATAN BINAAMSILAH TASRIFIYAHARBAIN NAWAWY
IBADAH AMALIYAHAQIDATUL AWAMWIRDUL LATIEF
HIDAYATUS SHIBYANJUZ AMMASAFINATUN NAJAH
TUHFATUL ATHFALSURAT YASINSYABUL IMAN
SURAT WAQIAH
SURAT ALMULK
ROTIBUL HADAD
  Pengajian Kitab diluar Kelas
 1. Matan Jurumiyah
 2. Matan Imriti
 3. Nadzom Maqsud
 4. Mulhatul I’rab
 5. Alfiyah Ibnu Malik
 6. Matan Ghoyah Wa Takrib
 7. Matan Shofwatu Zubad
 8. Irsyadul Ibad
 9. Mukadimmah Hadromiyah
 10. Tafsir Jalalain

 

To Top