Makhadiyah

Pondok Pesantren Al Fath

Kegiatan belajar mengajar dengan metode pesantren salafiyah, sebagaimana yang telah diwariskan para ulama salaf yang diasimilasikan dengan budaya jawa banten dengan tetap menjaga kemurnian ajaran ahlusunah waljamaah. Dibagi dalam bebearpa tingkat kelas madrosah selain ta’lim tambahan diluar kelas.

Materi untuk masing-masing tingkatan

I’DAD ALAWAL AL WUSTHO AL ‘ULYA
JURUMIYAH AWAMIL IMRITI ALFIYAH
SURAT YASIN JURUMIYAH NAZMUL MAKSUD MATAN ZUBAD
SURAT WAQIAH TASRIFAN MULHATUL ‘AROBY QOWAIDUL ‘IROBY
SURAT ALMULK MATAN BINA AMSILAH TASRIFIYAH ARBAIN NAWAWY
IBADAH AMALIYAH AQIDATUL AWAM WIRDUL LATIEF
HIDAYATUS SHIBYAN JUZ AMMA SAFINATUN NAJAH
TUHFATUL ATHFAL SURAT YASIN SYABUL IMAN
SURAT WAQIAH
SURAT ALMULK
ROTIBUL HADAD
  Pengajian Kitab diluar Kelas
 1. Matan Jurumiyah
 2. Matan Imriti
 3. Nadzom Maqsud
 4. Mulhatul I’rab
 5. Alfiyah Ibnu Malik
 6. Matan Ghoyah Wa Takrib
 7. Matan Shofwatu Zubad
 8. Irsyadul Ibad
 9. Mukadimmah Hadromiyah
 10. Tafsir Jalalain

 

To Top