Ulama

Mengelola KEPANIKAN menurut Al Imam Abdullah Bin Alwi Al Haddad Al Husaini

Majelis Alfath Cilegon Banten Indonesia

MUSIBAH-PANIC-TAWAKAL menurut Al Imam Abdulah bin Alwi Al Haddad Al Husaini RA

قال الإمام عبدالله بن علوي الحداد الحسيني الشافعي رحمه الله تعالى فى قصيدته المباركة

Telah Betkata Al-Imam Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini Asy-Syaafi’i RA dalam Qosidahnya yg penuh Barokah:

وإذا الحوادث أظلمت وتنكرت
فاسكن وإياك التحرك والحذر
Waidzalhawaaditsu adzhlamat watanakkarot #
Faskun waiyyaakat taharruka walhadzar

Jika Kejadian-kejadian sudah semakin berat dan menipu, maka diamlah di tempatmu dan jangan bergerak juga jangan panik!

إن النوائب كالسحائب تنجلي
في سرعة و وجودها يضحي خبر
Innan nawaaiba kassahaaibi tanjalii #
Fii sur’atin wawujuuduhaa yudlhii khobar.

Sesungguhnya berbagai musibah itu laksana awan yg tidakk lama juga menghilang dengan cepat hingga yg tersisa hanyalah beritanya.

وإذا تطول إقامة من حادث
كانت مبشرة بطول المنتظر
Waidzaa tathuulu iqoomatun min haaditsin #
Kaanat mubasysyirotan bituulilmuntadzhor.

Dan jika lama masa kehadirannya musibah itu, maka artinya ia memberi kabar gembira akan lamanya pula masa kebaikan yg ditunggu-tunggu.

فاصبر هداك الله صبر الأتقياء
الأبرياء الثابتين لدى الغير
Fashbir hadaakaLLoohu ShobroL Atqiyaa # Al Abriyaa itstsaabitiina ladalghiyar.

Sabarlah semoga Alloh Memberi Petunjuk kepadamu seperti Kesabarannya Para Ahli Ketaqwaan juga Ahli Tawakkal yg pada teguh ketika menghdapi berbagai Musibah.

واعلم بأن الكون مطبوع على ال#
تغيير والتكدير فامعن في النظر
Wa’lam biannalkauna mathbuu’un ‘alat # taghyiiri wat takdiiri fam’an fii nadzhor.

Ketahuilah bahwasanya alam ini Dicetak untuk terus berubah rubah dan keruh, maka jelilah kamu dalam penela’ahanmu !!!

واغنم زمانك راحة وتروحا
ودع الهموم فإنها محض الضرر
Waghnam zamaanaka roohatan watarowwuhan #
Wada’il humuuma fainnahaa mahdludl dloror.

Jadikan masamu untuk istirahat dan berbahagia!
tinggalkan semua perasaan bingungmu karena perasaan bingung itu adalah murni kemadlorrotan

وادخل ميادين التوكل والرضا
واشكر على ماساء من حال وسر
Wadkhul mayaadiinat tawakkuli warridloo #
Wasykur ‘alaa maa saa amin haalin wasarr.

Masuklah ke medan Tawakkal dan medan Ridlo!! Dan syukurilah segala situasi dan kondisi baik ataupun buruk yg kamu terima.

واقتد بتاج الأصفياء علم الهدى
زين الوجود محمد خير البشر
Waqtad bitaajil Ashfiyaa ‘alamihudaa #
Zainil wujuudi Muhammadin khoiril basyar.

Ikutilah Mahkotanya seluruh Manusia pilihan Yang merupakan benderanya Petunjuk, Keindahannya seluruh keadaan makhluq yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Saw Sebaik-baiknya manusia

Semoga bermanfaat.

والله أعلم

@KH Khoirul Anwar Fathoni 3302020

To Top