Ulama

Mutiara Kalam Solihin

قال الحبيب عبد الله بن علوى الحداد:

من أحبه الله وأراد به خيرا يسّره الله لفعل الخير شاء أم أبى.

ومن أبغضه الله وأراد به شرا يسّره الله لفعل الشر شاء أم أبى….

Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad ra berkata:

Barang siapa seorang yang di cintai Allah dan Allah menginginkan terhadap orang tersebut kebaikan maka Allah memudahkan orang tersebut di dalam mengerjakan kebaikan mau tidak mau….

Barang siapa seorang yang di benci Allah dan Allah menginginkan terhadap orang tersebut keburukan maka Allah memudahkan orang tersebut di dalam mengerjakan keburukan mau tidak mau.

 

ORANG YANG TIDAK TAKUT MASUK NERAKA ADALAH ORANG YANG TERTIPU

Imam Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi ra berkata:

كل من لم يَخْشَ أن يكون في النار، فهو مغرور قد أمن مكر الله به.

“Siapa yang tidak takut akan masuk neraka, maka dia adalah orang yang tertipu yang merasa aman dari balasan makar Allah terhadap dirinya.”

[ Siyar A’lamin Nubala’, jilid 6, hlm.291 ]

 

JANGAN MALU UNTUK MENGATAKAN “TIDAK TAHU” JIKA MEMANG TIDAK TAHU

Ibnu Hurmuz ra berkata:

ينبغي للعالم أن يُورِّثَ جلساءه من بعده لا أدري.

“Sepantasnya bagi seorang ulama untuk mewariskan kepada murid-muridnya sepeninggalnya agar biasa mengucapkan, “Saya tidak tahu.”

[Tarikhul Islam,jilid 8 hlm.159 ]

 

PUJIAN TIDAK AKAN MENIPU ORANG YANG TAHU DIRI

Imam Sufyan bin Uyainah ra berkata :

«لا يَغُرُّ المَدحُ مَن عَرَفَ نفسَهُ!»

“Pujian orang tidak akan menipu orang yang tahu diri.”

[Al-Jami’ li Akhlaqil Rawy wa Adabis Sami’, hlm.140 ]

والله أعلم

@KH Khoirul Anwar Fathoni

To Top