Majelis Alfath

Berkah dalam Segala HAL

Berkata Tuanku guru mulia As-sayyid Al allamah Al habib Zein,  Nafa’anallahu bihi :

 

” Jima kita meminta sesuatu kepada Allah, mintalah agar menjadi berkah.

 

” Jika kita inginkan Harta, Katakan, berkahilah harta itu kepadaku Ya Allah.

 

” Jika kita inginkan anak, katakan, dan berkahilah anak tersebut kepadaku Ya Allah

 

” Jika kita inginkan Ilmu , katakan, dan berkahilah Ilmu tersebut kepadaku Ya Allah.

 

Dan begitu seterusnya terhadap segala sesuatu yang kita inginkan, sebab Barokah itu adalah kebaikan anugerah Ilahi,  Jika Allah anugerahi keberkahan kepada sesuatu maka menjadi semakin banyak.

@KH KAF

To Top