Aktivitas Majelis

KEAGUNGAN AL QURAN

*SEKELUMIT DARI KHUTHBAH ALFAQIH AL-HABIB ZEN BIN SUMAITH*

 

Wahai hamba Allah…………bersandarlah kepada Kitabullah, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah,sungguh tiada pelindung kecuali Dzat yang menyayangi.

 

*Nabi saw bersabda:”Akan tiba banyak fitnah ! mereka bertanya:”Maka apa jalan keluar darinya ya Rasullullah? Beliau menjawab:”Kitabullah, di dalamnya ada berita orang-orang terdahulu dan orang-orang setelah kalian,ada hukum keputusan diantara kalian,pasal-pasal yang tidak membosankan, diktator manapun yang menentangnya akan di hancurkannya,siapa mencari petunjuk  selainNya dia akan tersesat. Dia adalah tali Allah yang kokoh.*

*Dia peringatan yang penuh kebijaksanaan, Dia jalan yang lurus.*

*Barang siapa berkata dengan Alquran, dia benar.

Barang siapa mengamalkannya diberi pahala.

Barang siapa berhukum dengannya, dia adil.

Dan barang siapa mengajak kepadanya,dia diberi hidayah kejalan yang lurus.

 

Betapa banyak rahasia yang agung dalam Alquran.

Berapa banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa di dalamnya. Dan berapa banyak keistimewaan yang khos yang sungguh menakjubkan.

 

Firman Allah:”Dia adalah kitab yang kokoh ayat-ayatnya di jelaskan dari sisi Dzat yang maha bijaksana lagi maha melihat”.Allah Ta’ala juga berfirman:”Maka tidakkah mereka merenungkan Alquran?Kalau saja ia diturunkan dari selain Allah tentu mereka menemukan pertentangan yang banyak.

@KH Khoirul Anwar Fathoni

To Top